Back to basic , go to inner .
ฝึกโยคะเอง 10 นาที โดยครูวิเวก จาก รูทส์8 โยคะ ช่วงกักตัวอยู่บ้าน

ฝึกโยคะเอง 10 นาที โดยครูวิเวก จาก รูทส์8 โยคะ ช่วงกักตัวอยู่บ้านค่ะ 10 minutes yoga practice by Master Vivek from Roots8 yoga during this Covid-19 situation “work from home.”

Learn More

Posted by Roots8Yoga 0 Comments
คลาสเรียนโยคะฟรี Free Lesson Hatha Yoga for Beginner 

ร่างกายที่แข็งแรง คือ จุดเริ่มต้นของการเดินทาง เดินทาง…สู่ภายใน เดินทาง…เพื่อพัฒนาจิตใจ ส่วนจิตใจที่ดี ควรอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเช่นกัน สองสิ่งผสมผสาน เตรียมความพร้อมเพื่อเกื้อกูลกัน รูทส์8 โยคะ เปิดคลาสเรียนฟรี สำหรับผู้สนใจร่วมเดินทางไปด้วยกัน ทุกวันเสาร์ เริ่ม 21 มีค นี้ รอบ 15.30 – 16.30 หฐโยคะพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น รับ 15 ท่าน/คลาส สำรองเสื่อได้ที่ 097-2322678 (รับจองทางเลขหมายนี้เท่านั้นค่ะ) Free Lesson “Hatha Yoga For Beginner” Every Saturday start 21st  March 2015  at 15.30-16.30 P.M. Limited for 15 mat per class only  at Roots8 Yoga, Sathorn […]

Learn More

Posted by Roots8Yoga 0 Comments
สาลัมพะ สรรวางคาสนะ Salamba Sarvāngāsana ( सर्वाङ्गासन)

  Salamba แปลว่า ด้วยเครื่องค้ำยัน (supported or with support) Sarva แปลว่า ทั้งหมด (all or every) Anga แปลว่า ระยางค์ของร่างกาย (limbs or body parts)   สรรวางคาสนะ จึงแปลรวมว่า “ท่าที่ใช้ทุกๆส่วนของร่างกาย” ท่าอาสนะนี้เป็นอาสนะที่สำคัญมาก จนได้ชื่อว่าเป็น ราชินีแห่งอาสนะทั้งปวง (เคียงคู่ไปกับท่าศีรษะอาสนะซึ่งเป็น ราชาแห่งอาสนะทั้งปวง) ท่าเต็มยศของอาสนะนี้ คือ ร่างกายที่เป็นเส้นตรง น้ำหนักเกือบทั้งหมดทิ้งดิ่งลงตรงๆที่ช่วงบ่าที่สัมผัสกับพื้น ร่างกายที่จัดระเบียบเป็นเส้นตรงนี้นับตั้งแต่ช่วงหน้าอก หลังส่วนบน เอว สะโพก ต้นขา หัวเข่า หน้าแข็ง ข้อเท้า และปลายเท้า เมื่อร่างกายเป็นเส้นตรงสมบรูณ์แล้ว แรงโน้มถ่วงโลกจะทำหน้าที่อันซื่อตรงของมัน น้ำหนักตัวของเราช่วงตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงหัวไหล่ก็จะทิ้งดิ่งลงเป็นเส้นตรงผ่านจุดศูนย์ถ่วง (Center of Gravity) บริเวณสะโพก และลงบนบริเวณบ่าไหล่ทั้งสองข้าง โดยมีมือและข้อศอกเป็นเพียงเครื่องค้ำยันในการทรงตัว น้ำหนักเพียงเล็กน้อยถูกกระจายไปที่ข้อศอกและลำคอ ศรีษะที่สัมผัสบนพื้น การที่เราสามารถจัดระเบียบร่างกายให้เป็นเส้นตรงได้นั้น […]

Learn More

Posted by Roots8Yoga 0 Comments
กลับสู่พื้นดิน

ในการฝึกโยคะ หลักเบื้องต้นของอาสนะ เริ่มจากท่านั่ง การนั่งในท่าที่สบายที่สุด เป็นส่วนประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของการทำสมาธิได้ยาวนาน ความหมายของอาสนะ ประโยคหนึ่งในโยคะ SUTRA ซึ่งเขียนโดย Maharshi Patanjali คือ “STHIRAM SUKHAM ASANAM “ STHIRAM หมายถึง เสถียรภาพ มั่นคง SUKHAMหมายถึง มีความสุข หรือผ่อนคลาย ASANAM คือ ท่าทาง ดังนั้น การคงอยู่ในท่าทางที่สบายและผ่อนคลายที่สุด มีความรู้สึกมั่นคง และสามารถคงอยู่ในท่าทางนั้น ๆ ให้ได้อย่างยาวนานที่สุด โดยปราศจากสิ่งรบกวน จึงเรียกว่า อาสนะ สังเกตตัวเองจากการนั่งในท่าใด ๆ ก็ได้ แม้คุณจะเลือกท่านั่งที่คิดว่าเหมาะสมและสบายแล้ว แต่หากคุณ รู้สึกว่าร่างกายของคุณ มีความตึง หรือรู้สึกไม่ผ่อนคลาย จะเป็นผลทำให้คุณอาจนั่งอยู่ในท่านั้นไม่ได้นาน ดังนั้น ฝึกโยคะโดยเริ่มต้นจากการฝึกอาสนะนั่ง จึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากอาสนะต่าง ๆ เป็นการฝึกท่า เพื่อสร้างสภาวะแห่งความสมดุลย์ เมื่อร่างกายผ่อนคลาย จิตใจสงบ อารมณ์มั่นคง จึงเกิดความสมดุลย์ขึ้น […]

Learn More

Posted by Roots8Yoga 0 Comments