Back to basic , go to inner .
กลับสู่พื้นดิน
กลับสู่พื้นดิน

ในการฝึกโยคะ หลักเบื้องต้นของอาสนะ เริ่มจากท่านั่ง การนั่งในท่าที่สบายที่สุด เป็นส่วนประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของการทำสมาธิได้ยาวนาน
ความหมายของอาสนะ ประโยคหนึ่งในโยคะ SUTRA ซึ่งเขียนโดย Maharshi Patanjali คือ

“STHIRAM SUKHAM ASANAM “

STHIRAM หมายถึง เสถียรภาพ มั่นคง
SUKHAMหมายถึง มีความสุข หรือผ่อนคลาย
ASANAM คือ ท่าทาง
ดังนั้น การคงอยู่ในท่าทางที่สบายและผ่อนคลายที่สุด มีความรู้สึกมั่นคง และสามารถคงอยู่ในท่าทางนั้น ๆ ให้ได้อย่างยาวนานที่สุด โดยปราศจากสิ่งรบกวน จึงเรียกว่า อาสนะ
สังเกตตัวเองจากการนั่งในท่าใด ๆ ก็ได้ แม้คุณจะเลือกท่านั่งที่คิดว่าเหมาะสมและสบายแล้ว แต่หากคุณ รู้สึกว่าร่างกายของคุณ มีความตึง หรือรู้สึกไม่ผ่อนคลาย จะเป็นผลทำให้คุณอาจนั่งอยู่ในท่านั้นไม่ได้นาน ดังนั้น ฝึกโยคะโดยเริ่มต้นจากการฝึกอาสนะนั่ง จึงเป็นสิ่งสำคัญ
เนื่องจากอาสนะต่าง ๆ เป็นการฝึกท่า เพื่อสร้างสภาวะแห่งความสมดุลย์ เมื่อร่างกายผ่อนคลาย จิตใจสงบ อารมณ์มั่นคง จึงเกิดความสมดุลย์ขึ้น การฝึกอาสนะจึงเป็นหนึ่งในวิธีช่วยขจัดความไม่สมดุลย์ของทางร่างกายและจิตใจ
นั่งอย่างไรจึงสบาย
นั่งโดยทิ้งน้ำหนักลงทั้งสะโพก แล้วถ่ายนำ้หนักลงให้ก้นกบติดพื้น ไขว้ขาไว้ใต้เข่าทั้งสองข้าง ( ขวาทับซ้ายหรือขวาทับซ้ายก็ได้ แล้วแต่ถนัด) วางมือบนหัวเข่า ฝ่ามือหงายขึ้น กดกระดูกสะโพกของคุณลงให้ติดพื้น หน้าตรง ยืดกระดูกสันหลังขึ้น กดไหล่ไปด้านหลัง ดันอกไปข้างหน้า รู้สึกตัวไล่ไปตามตำแหน่งต่าง ๆ ของร่างกาย ตั้งแต่หัวไปจนจรดกระดูกก้นกบ ที่อิริยาบทนั่ง การดันหน้าอกไปด้านหน้า ก็เพื่อยืดกระดูกสันหลังให้ตรง ผ่อนคลายใบหน้า กราม และช่องท้อง การวางลิ้นแตะบนเพดานด้านในของฟันหน้าจะช่วยให้ขากรรไกรไม่เกร็ง หายใจลึก ๆ รู้สึกถึงลมหายใจเข้าผ่านปลายจมูก ไล่ลงไปถึงช่องท้อง ค้างลมหายใจไว้ตราบที่ยังรู้สึกสบายอยู่ จากนั้นจึงผ่อนลมหายใจออก คงความรู้สึกตัวไปตามลมหายใจที่ผ่านเข้า – ออกไปเรื่อย ๆ ด้วยความผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ

————————————————————

Down to the earth first

In yoga, the motto of asana is to sit comfortably in meditation for long periods of time.

The meaning of asana in sukta of YOGA SUTRA by Maharshi patanjali-

 

“Sthiram Sukham Asanam”

Sthiram means-stability
Sukham means- feel happy or relax.
Asanam mean- posture.

Fully meaning of this is, without any interruption, stay comfortably long (stability) in one posture called asana.

Let’s sit in any posture first. Attempt to sit in a proper way comfortably.
Feel your body, is there any tension in your body? You may not sit long, so let’s get down to practice asana.

Asana helps you to get rid of the physical and mental ailment.

How to do-

With the buttocks on the floor, cross your legs and place your feet directly below your knees, rest your hands on your knees with the palms facing up. Press your hip bones down into the floor and turn over the crown of the head up to lengthen the spine. Drop your shoulders down and back, press your chest towards the front. Relax your face, jaw, and abdomen. Allow your tongue rest on the roof of your mouth just behind your front teeth, Breathe deeply through the nose down in the belly and hold as long as is comfortable.

Posted by Roots8Yoga 0 Comments

0 comments

The comments are closed