Back to basic , go to inner .
Traditional Hatha Yoga คลาสพิเศษ
Traditional Hatha Yoga คลาสพิเศษ

Traditional Hatha Yoga เป็นคลาสพิเศษ จัดให้มีขึ้นทุกวัน‪เสาร์ 10 โมงเช้า 2 ชม. แยกจากตารางการฝึกปรกติประจำวันที่เร่งรีบ เพื่อให้นักเรียนทุกระดับที่สนใจ ได้ศึกษาศาสตร์โยคะอย่างลึกซึ้ง ค้นหาแนวทางฝึกของตัวเอง  เพิ่มศักยภาพของร่างกาย  และนำไปสู่ความมีสุขภาวะที่ดีภายในจิตใจ‬

ครูวิเวกมีความตั้งใจถ่ายทอดการฝึกโยคะ ในแบบที่ได้ครูเองเคยได้รับมาจากครูของครู ซึ่งสืบทอดกันต่อมาเรื่อย ๆ  นักเรียนได้เข้าใจวิธีการฝึกโยคะแบบดั้งเดิมว่า เค้าเรียนเค้าฝึกกันมาอย่างไร เค้ามุ่งเน้นอะไรเป็นหัวใจสำคัญ กระบวนการฝึกต่าง ๆ ทำงานเชื่อมโยงกันอย่างไร  มีความแน่วแน่ในเส้นทาง ให้ผู้ฝึกได้เห็นภาพชัดเจน และการฝึกฝนนั้น นำไปสู่เป้าหมายอะไรต่อไปได้  ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะได้รับการแนะนำที่เหมาะสมของแต่ละคนจากครูโดยตรง    มีเวลาทำความเข้าใจสภาวะของทั้งร่างกาย ลมหายใจ และจิตใจของตัวเอง

“So long as breathing goes on the mind remains unsteady; when (it) stops, (the mind) becomes still and the Yogi attains complete motionlessness. Hence one should restrain one’s breath.”

ตราบเท่าที่ยังหายใจ จิตก็ยังคงกระเพื่อม เมื่อลมหายใจหยุด จิตก็นิ่ง โยคีก็เข้าสู่ความนิ่งอย่างแท้จริง นั่นเป็นคำอธิบายว่า ทำไมโยคีจึงควรควบคุมลมหายใจ .

 

อ้างอิง : หนังสือหฐประทีปิกา โดย สวาตมาราม  บทที่2 ข้อ 2.2 หน้า 59 แปลโดย ชนาพร เหลืองระฆัง

สอบถามข้อมูลที่

Roots8 yoga 097-2322678

line id roots8yoga

#traditionalhatha #roots8yoga

Posted by Roots8Yoga 0 Comments

0 comments

The comments are closed